Majken Kaae Frederiksen

Majken Kaae Frederiksen

Om forfatteren

Majken Kaae Frederiksen er BA i audiologopædi fra SDU og har taget sin kandidatuddannelse på KU, da hun bl.a. ønskede at specialisere sig i læse– og skrivetilegnelse og –vanskeligheder. Som BA og under sin videre uddannelse til cand. mag. i audiologopædi arbejdede Majken på CSU i Slagelse med undervisning af senhjerneskadede borgere med afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder. I forlængelse af sin praktik inden for læsning og ordblindhed arbejdede hun siden som ordblindeunderviser på hhv. Tietgen Kompetencecenter i Odense samt på VUC Hvidovre-Amager, hvor hun underviste tosprogede ordblinde. Siden 2013 har Majken arbejdet på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense, hvor hendes arbejdsopgaver spænder over akut og subakut arbejde på Odense og Svendborg Sygehus inden for neurorehabilitering samt mundhule – og strubecancer. Desuden arbejder Majken ambulant med senhjerneskadede borgere. 

Kontakt: Majken.kaae.frederiksen@rsyd.dk; Majken_kaae@hotmail.comDet siger forfatteren om CAT – Comprehensive Aphasia Test

Min motivation:

"Min motivation for at oversætte og tilpasse CAT til en dansk udgave udsprang under min specialeperiode, hvor Lisbeth og jeg undersøgte feltet testadaptation samt validitet og reliabilitet i afasitestning. Vi ønskede at synliggøre, hvordan man vurderer testmaterialers psykometriske og indholdsmæssige egenskaber, og at finde en kvalificeret metode til testadaptation af tests med sprogligt indhold. Vores mål var, at logopæder får bedre mulighed for at se bag om en testadaptationen. I den forbindelse blev vi opmærksomme på CATs kvaliteter."

Fordele ved CAT:
Jeg kan godt lide testmaterialet CAT, fordi det går systematisk til værks og samtidig giver mulighed for at få det maksimale udbytte af en testning. I praksis betyder det rigtig meget for mig, at jeg som logopæd får så meget viden som muligt om de sproglige vanskeligheder, der viser sig, når vi ”udsætter” en borger for en test, da det er en svær situation at sætte vedkommende i. Jeg er også rigtig glad for at have fået et redskab til at spørge ind til samt notere den afasiramtes oplevelse af kommunikationen og egen situation. Spørgeskemaet om oplevede begrænsninger har givet anledning til mange gode samtaler om mål, motivation og velbefindende. Endvidere er jeg stolt af det samarbejde vi har haft med illustrator Jane Nygaard, som har sørget for et værdigt og sammenhængende visuelt udtryk gennem hele testen. Endelig er det en stor fordel ved CAT, at den ikke bare er udviklet på og til dansk, men også har gennemgået en stærk afprøvning og standardisering, hvilket gerne skulle efterlade brugeren med et gennemarbejdet og sammenhængende materiale."

Derfor manglede testen:
"Efter at have fordybet os i testning og testadaptation i vores specialearbejde, fandt Lisbeth og jeg ud af, at tendensen til at anvende uofficielle, oversatte testmaterialer, hvor der ikke er foretaget ny standardisering, langt fra kun er praksis i Danmark. Vi fandt også ud af, at denne tendens kan have uforudsigelige konsekvenser for et givet testmateriales pålidelighed og følsomhed, når det anvendes på det nye sprog. CAT manglede ved at have kendetegnene, at tilpasningen er beskrevet og velovervejet med en klart beskrevet metode. Endvidere er det danske materiale afprøvet og standardiseret på dansk. Rent metodisk manglede CAT, fordi den udgør et afasibatteri ud fra den kognitive neuropsykologiske tilgang til sprog, hvilket vi ikke havde før i det danske testlandskab."   Tidligere udgivelser

  • Hansen, L.H og Frederiksen, M .K (2013). Fra engelsk til dansk - men hvordan? En kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsksproget afasitest til dansk. Dansk audiologopædi 4, s 14-20.

  • Hansen, L.H og Frederiksen, M .K (2014). En blind vinkel? Beskrivelse af tilpasningsprocessen i oversatte testmaterialer. LOGOS Audiologopædisk tidsskrift  71, s 16-17.

 

Test CAT på dansk med danske normer! Den oversatte og tilpassede danske udgave af CAT - Comprehensive Aphasia Test er nem at administrere, opererer på alle ICF-niveauer og bidrager med detaljeret information. CAT kan anvendes i alle dele af rehabiliteringsforløbet og til alle typer og sværhedsgrader af afasi.

2.343,75 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende udgivelser

Hvad er neuropædagogik og neuropsykologi? Hvilken relevans har disse videnskaber i den pædagogiske verden? Hvad bygger de på fagligt og historisk?
Udkommer Tirsdag 8. september 2020

Vi har brug for din hjælp! Normindsamlingen er sidste fase i udviklingen af vores nye test, SEF - Sprog og Eksekutive Funktioner. Forventet udgivelse ultimo 2018
Udkommer Onsdag 30. september 2020

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Onsdag 30. september 2020

Alle kommende udgivelser

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Alle forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

    Vi ser frem til at høre fra dig.